THE DATE PROJECT

The Date Project startade 2015 av några inspirerande volotärer från SKT Welfare. Idén var enkel: samla in pengar till Al-Huda-bageriet i Syrien genom att sälja de finaste Medjool dadlarna under Ramadan. Vinster från varje sålt paket räckte till femtio brödlimpor som gick till en syrisk familj.

Under projektets första år delades 100 000 brödlimpor ut, och 2016 delades det ut hela 3,5 miljoner brödlimpor som ett resultat av detta initiativ. 

Ramadan 2017 tillkom Palestina boxen med en vackert designad låda i palestinska färger. Det projektet syftade till att stödja SKT Welfares vattenavsaltningsanläggning i Palestina. Varje Palestina box som såldes försörjde en palestinsk familj med 500 liter vatten. 

Dessa två boxar gjorde att The date project under 2017 kunde dela ut 3 miljoner brödlimpor i Syrien samt 22,5 miljoner liter färskt dricksvatten i Palestina.

The Date Project Sverige drivs av organisationen BLING & Rahaf Al-Qaisi

VÅRA DADLAR

Dadlarna vi säljer är från ett hållbart jordbruk. Dadlarna skapar även arbetstillfällen åt syriska flyktingar i Jordan Valley, Jordanien. Där handplockar och packar dom de finaste Medjool dadlarna.

Observera att inga dadlar kommer från det ockuperade Palestina/Israel.

Jordan Valley ett stort område som inte bara består av Israel eller palestinsk ockuperade mark utan också delar av Jordanien.

Våra Medjool dadlar odlas på gårdar som ligger i det Jordanska segmentet av Jordan Valley.

HUR JOBBAR VI?

SKT Welfare verkar för närvarande i flera länder runt om i världen, inklusive Syrien, Palestina, Bangladesh, Pakistan, Somalia och Storbritannien.

Vårt arbete koncentrerar sig på att tillhandahålla mat och vatten till hemlösa och flyktingar, tillhandahålla hälso- och sjukvård och etablera hållbara projekt.

SKT Welfares 100% donationspolicy innebär att varje öre du donerar används för att tjäna de i nöd. Administrativa eller andra omkostnader täcks av direkta donationer själva eller genom Gift Aid.

Denna unika policy skiljer SKT Welfare från de flesta internationella icke-statliga organisationer och är organisationens vägledande princip.